Doopsel

De gouden schaal het aureool van dit gezegende kind omringt door familie en vrienden in een ver verleden.